In 1988 publiceerde een gepassioneerde bonsaikunstenaar voor het eerst een bonsaimagazine in de UK, een kwartaalblad...

Cover van het eerste Britse bonsaimagazine, op initiatief van Colin Lewis en later voortgezet door Ann Scutcher.


Het was een hachelijke onderneming, in de dagen dat bonsai in Europa nog vrij onbekend was. Maar weldra vervulde het blad een onmisbare functie als bron van kennis en inspiratie; het bood een platform voor het werk van jonge kunstenaars en was een enorme stimulans voor de bonsaikunst in het algemeen. Later werd Ann Scutcher hoofdredacteur en werd het blad uitgegeven door Smithfield publishing.
 

 

Het eerste Nederlandse bonsaiblad

Eind 1993 zag een Nederlands bonsaiblad het licht, geïnitieerd door Miquel Rubio en heel toepasselijk ‘het Bonsaiblad’ getiteld.

Omslag van het Bonsaiblad dat Miquel Rubio in 1993 had opgezet.
 

Het tweemaandelijkse Bonsaiblad was gericht op de Nederlandse markt en voorzag, gezien zijn snel groeiende lezersschare, blijkbaar in een grote behoefte. In de herfst van 1998 benaderde Rubio de eigenaren van bonsaikwekerij The Bonsai Shop, Farrand Bloch en René Rooswinkel, en polste hun interesse in overname van het blad. Beiden hadden ervaring op het gebied van commercie en reclame, en zagen deze nieuwe uitdaging wel zitten.

De cover van Bonsai magazine na overname in 1998
 

Farrand Bloch, die eigenhandig een grote bonsaicollectie had opgebouwd en overal workshop en demo’s gaf, had al verscheidene artikelen voor zowel het Nederlandse als het Engelse bonsaiblad geschreven en had eerder in de tijdschriften- en advertentiebranche gewerkt. Hij werd in 1998 hoofdredacteur en René Rooswinkel uitgever van Bonsai magazine, zoals de nieuwe titel vanaf dat moment luidde.

Van oudsher mogen Nederlanders graag hun horizon verbreden en het illustere duo B&R vormde daarop geen uitzondering. In de zomer van 2000 gingen de twee eerder genoemde bonsaibladen verder onder de naam Bonsai (6 nummers), waarna in 2002 alles weer anders werd, toen Martijn van der Nat een nieuwe huisstijl mocht ontwerpen voor de meer toepasselijke titel Bonsai Europe. Want het magazine werd inmiddels in heel Europa gelezen.

Het Nederlandse en Engelse bonsaiblad gingen in 2000 verder als Bonsai, dat in januari 2002 uitgroeide tot Bonsai Europe.

 

 

Franse, Duitse en Italiaanse edities.

Daarna volgden de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op: in de lente van 2002 was de Franse editie een feit, met wijlen Michel Sacal als redacteur, en in het streven om een heus Europees magazine te worden paste ook de presentatie van een Duitse uitgave, in mei 2003. Op bonsaigebied was Italië in Europa altijd al een van de belangrijkste landen en Bonsai Europe publiceerde dikwijls artikelen met en over Italiaanse bonsaikunstenaars, dus een Italiaanse editie was niet meer dan een logische stap. Die kwam er vanaf 2006, na promotie via het belangrijkste Italiaanse webforum over bonsai.

 

 

Bonsai Today en Bonsai Europe gaan samen

Globaal was het Engelstalige Bonsai Today meer dan twintig jaar het meest prestigieuze magazine. Het was dan ook de vertaalde uitgave van het beroemde Japanse Kinbon magazine, dat nog steeds bestaat en waarin Japanse meesters van wereldfaam als Masahiko Kimura, Kunio Kobayashi en Shinji Suzuki de toon aangeven.

Overgang naar Bonsai Focus (2007)
 

In 2007 brak een nieuw tijdperk aan toen Bonsai Europe en Bonsai Today samengingen in een groots nieuw magazine met een mix van westerse en Japanse artikelen, de laatste afkomstig van Kinbon. Op de redactie was de focus inmiddels verbreed tot wereldwijd en op heden, verleden én toekomst, en dus dekten de oude titels de lading niet meer. De nieuwe titel moest dat wel doen en bovendien in vrijwel elke taal goed in het gehoor liggen. En dus werd het simpelweg: Bonsai Focus.

 

 

 

Big is beautiful

De laatste grote verandering was een letterlijke: een groter formaat was een lang gekoesterde wens, ondanks de groeiende populariteit van virtuele tijdschriften op internet en e-readers. Dat én de betere kwaliteit papier maken van Bonsai Focus elke twee maanden weer een tastbare en kleurrijke glossy.

In 2014 groeide Bonsai Focus van A4 tot 2 cm breder
 

    

Farrand Bloch          René Rooswinkel

Hoofdredacteur                        Uitgever

 

Bonsai Focus