Hoe bonsai te bemesten

Er zijn twee soorten mest:

- Organische mest die trager zijn voedingstoffen afgeeft.
- Chemische mest waarvan de voedingstoffen onmiddelijk door de plant opgenomen worden.

 

Organisch
Het is beter om organische meststoffen te gebruiken, omdat die minder gevaarlijk zijn. Hun werking is milder en langduriger. Voorts hebben zij een beter vermogen om de voedingselementen in de grond vast te houden. Ze zijn flexibeler en verhogen de biologische activiteit.

Het is juist dat ze niet onmiddelijk door de wortels kunnen worden opgenomen. Ze moeten eerst microbiotisch worden afgebroken. Dit proces genereert humuszuren, die zodra het proces is voltoid kunnen worden geabsorbeerd.

Daarom is het noodzakelijk om een microbiële flora in de grond te hebben. Deze flora ontstaat in beginsel vanzelf, maar je kunt het bevorderen door humus-producerende middelen toe te voegen. hetzij in vloeibare vorm of als goed ontbonden compost. Ze kunnen op de grond worden gelegd of met water verdund gieten ( 3 delen op 7 delen water) voordat organische mestkorrels worden gebruikt.)

Op langere termijn zal de grond hiervan gaan verzuren en is het nodig deze weer te neutraliseren, bij voorkeur in het late voorjaar en aan het einde van de herfst. Voor een goede organische bemesting is zowel vloeibare mest, korrels als mestballen geschikt. Dosering is afhankelijk van de meststof de groote van de bonsai en de tijd van het jaar. (zie schema onder)

Chemisch
Chemische meststof word razend snel opgenomen en werkt dus meteen, maar kan verbranding veroorzaken en verarmt het grondmengsel. Ze zijn te gebruiken, maar alleen in bijzondere gevallen, zoals b.v. het extra stimuleren van diktegroei. Pas altijd op voor verbranding van de wortels.

In de praktijk

In bonsai- en gewone kwekerijen wordt een breed scala aan meststoffen voor ieder seizoen aangeboden. Zelf mest voor specifieke soorten planten. Bedenk dat elke boom 3 basiselementen nodig heeft;

N = Nitrogen: the growth promoter. Young trees need this in great quantities in the spring, and then in very limited amounts until autumn.
P = Fosfor: Versterkt de ontwikkeling van de wortels.
K = Kalium: Verhoogd de resistentie van de bonsai en maakt het mogelijk reserves op te bouwen. Van belang ook voor de ontwikkeling van bloemen en fruit. Calcium, magnesium en ijzer zijn ook belangrijk, net zoals de spoorelementen cobalt, mangaan, sulphur etc.


TipNoot Akadama, grit en pumice zijn meestal steriel. Het is bij gebruik van deze grondsoorten absoluut noodzakelijk regelmatis te bemesten. Ook een compostrijk grondmengsel moet mest hebben, omdat de grond door het water geven snel verarmt..

Het grondmengsel neutraliseren


           Stopwatch

Meng 1 deel as met 9 delen water.                                     Laat het bezinken en besproei dan de grond.Om het grondmengsel te neutraliseren het asmengsel niet overdadig sproeien. Hoe meer er bemest word des te zuurder word de grond. Verzuurde grond vertraagt de assimilatie (opname) van de meststoffen. Het is daarom belangrijk regelmatig te neutraliseren.

Wanneer besmesten

 

  • In het algemeen wordt stikstof in het voorjaar aanbevolen en fosfor en kalium in de herfst.
  • Bemesting moet aangepast worden aan het seizoen en de staat van de bonsai.
  • Mest nooit in de winter. Dan is de bonsai in rust en nemen de wortels geen meststoffen op.
  • Indoor bonsai kunnen in beginsel het hele jaar door worden bemest.
  • Als chemische mest wordt toegepast, doe dit dan niet aan het eind van de herfst, omdat het heftige effect slecht is zo kort voor de winterslaap.
  • Bij het verpotten kunnen mestkorrels aan het grondmengsel worden toegevoegd. In 15-21 dagen worden deze afgebroken. In deze periode worden nieuwe worteltjes gevormd, dus wees voorzichtig. Gebruik bij het verpotten nooit chemische mest. Gebruik bij voorkeur eens in de 14 dagen tot eens in de 3 weken vloeibare mest. Dat is het veiligst.
  • Besmest nooit zieke bonsai of bonsai die een behandeling krijgen.

Soorten mest


Er zijn verschillende kant en klare mestsoorten beschikbaar voor bonsai. Hier wat voorbeelden van zeer geschikte meststoffen.

Super Bio Gold

 

 

Super Bio Gold - een zeer bekende japanse mest in korrel vorm Bio Gold VitalVerkrijgbaar in blikken en zakken. Oplosbaar in water wanneer vloeibare mest gewenst is. Die geeft ook minder rommel. Vooral bruikbaar in het voorjaar.       

  

 

Bio Vital - vloeibare japanse mest, geschikt voor alle bonsai.

 
Abrakas

 

 

Abrakas - japanese korrels; een organische mest die de hele zomer gebruikt kan worden.

Rainbow

 

 

Rainbow liquid vitamins - geen mest, maar vloeibare vitamine. Kan gebruikt worden voor zwakkere bonsai of om te revitaliseren.

 

PK Bio Green VIS

PK Mest - Stikstof vrij, verbetert bloei, hard de boom af voor de winter, stimuleert stamverdikking, verbetert wortelontwikkeling..
Bio Green - Een organische vloeibare meststof voor ee gezonde groei, verbeterde resistentie tegen ziektes en geschikt voor binnen- en buiten bonsai.
Fish emulsion - Vis-emulsie is de meeest zachte mest voor bonsai. Het bevordert de gezondheid en versterkt het wortelgestel. Verbetert de bloei en de bladeren. Ook bruikbaar als algemene mest.

 

Bemesting het hele jaar door

Agenda

Januari Niets!
Februari Indien noodzakelijk besproei de bonsai met een sulpher-koper mengsel. Besproei de stam en de takken met spoorelementen Ca; Fe; Cu (elke15 dagen).
Maart Besproei de stam en de takken met spoorelementen Ca; Fe; Cu (elke15 dagen). Begin met de organische bemesting aan het einde van de maand. - Jonge bonsai: bemest met een hoog aandeel stikstof (N hoger dan P en K). - Volwassen Bonsai: bemest met een lage NPK waarde (lager dan 6).
April Bij gebruik van organische mestkorrels opletten dat ze afbreken . Zodra ze afgebroken zijn meteen verwijderen. Volg dezelfde bemesting als in maart. Bij gebruik van korrels zorgen voor voldoende watergift om de stoffen vrij te laten komen. Eens per week het gebladerte met een oplossing van spoorelementen besproeien.
Mei Gelijk aan april.
 
Juni As April. Aan het einde van de maand neutraliseren.
Juli Bij ruime watergift of veel regen, bemesten als in het voorjaar, echter in mindere mate. Besproei het blad van de boom met spoorelementen.
Augustus Idem als juli.
September PK mest. Bemesten is noodzakelijk zolang de boom actief is en er blad aan de boom zit. Aan het einde van de maand neutraliseren.
Oktober Idem, behalve neutralisering.
November Idem, behalve neutralisering.
December Niets, uitgezonder een sulphur + koper behandeling, indien noodzakelijk.

 

Lees meer !   Lees meer !